Prace II Synodu Archidiecezji Katowickiej od nowego roku coraz bardziej nabierają tempa. Komisje synodalne powoli kończą już analizę wyników ankiet i dotychczasowych norm lokalnego prawa, wynikających czy to z wcześniejszych synodów (I Diecezji Katowickiej, II Polski Plenarny), czy to z zarządzeń biskupów katowickich, i opracowują teraz robocze dokumenty, w których wskazują, jakie tematy/problemy i jakie konkretne propozycje rozwiązań powinny zostać rozważone na dalszych etapach Synodu. O opinię będą poproszone także – jak to miało miejsce na wiosnę zeszłego roku – zespoły synodalne. Zanim jednak do tego dojdzie, w pierwszej kolejności, sugestie poszczególnych komisji rozpatrywać będzie Komisja Główna, której przewodzi ks. abp Wiktor Skworc – on w kwietniu będzie musiał podjąć decyzję co do tego, którymi ze spraw przedstawionych przez komisje zajmie się Synod. Bardzo prosimy o modlitwę o światło Ducha Świętego dla osób uczestniczących w tych pracach!

Jednak już teraz możemy dowiedzieć się, co ciekawego słychać w każdej z komisji tematycznych II Synodu. Pod koniec zeszłego roku pisaliśmy o dwóch komisjach – ds. Świeckich oraz ds. Duszpasterstwa Ogólnego („tekst dla gazetek parafialnych – 18” – dostępny na stronie Synodu w zakładce: Synod!/Materiały do pobrania; bezpośredni link: http://synodkatowice.pl/synod/materialy-do-pobrania,260). Tym razem przybliżymy Podkomisję ds. Nowej Ewangelizacji.

Głównym celem Podkomisji jest szukanie nowych dróg, sposobów docierania z Ewangelią do wszystkich, szczególnie tych, którzy z powodu różnych sytuacji oddalili się od Kościoła. Aby zdiagnozować obecną sytuację w Archidiecezji Podkomisja skierowała 4 ankiety do różnych respondentów – do księży, parafialnych zespołów synodalnych, wspólnot ewangelizujących oraz do osób oddalonych. Szczególnie ostatnia ankieta dała ciekawe spostrzeżenia. Zdecydowana większość respondentów wskazywała na potrzebę relacji z Bogiem. Różne sytuacje, które spowodowały odejście od wspólnoty Kościoła, nie zamknęły ich jednak na rzeczywistość duchową. Stoi więc przed nami zadanie wypracowania konkretnych dróg, aby skutecznie docierać do takich osób z doświadczeniem żywego Boga.

Parafialne zespoły synodalne w swoich odpowiedziach zwróciły uwagę na potrzebę ewangelizacji osób młodych. Czasem, niestety, przyjęcie sakramentu bierzmowania jest tzw. „uroczystym pożegnaniem z Kościołem” i niewielki procent młodzieży angażuje się w grupy czy wspólnoty młodzieżowe. Respondenci podkreślili, że warto dobrze wykorzystać czas przygotowywania do sakramentów dzieci (I Komunia św., bierzmowanie, chrzest). Nie wystarczy sama katecheza dla dzieci – jeśli rodzice będą doświadczać żywego Boga, to przekażą tę wiarę również swoim dzieciom. Ciekawym pomysłem mogą być weekendowe rekolekcje ewangelizacyjne dla rodziców wraz z dziećmi – wielu z oddalonych przyznało, że bardzo często ich wychowanie religijne ograniczyło się przekazania tradycji – modlili się, chodzili do kościoła, ale zabrakło pogłębienia, zabrakło rzeczywistej relacji z Bogiem. Aby jednak dotrzeć do osób, które potrzebują wsparcia, nie wystarczy otworzyć drzwi kościoła i czekać – podkreślali księża – trzeba wyjść na zewnątrz. I tutaj jest właśnie miejsce na zorganizowane działania ewangelizacyjne. Jest już wiele takich inicjatyw – co cieszy – trzeba jednak pamiętać, że nie mogą się one kończyć „na zewnątrz” – muszą prowadzić do Kościoła.

Najważniejszym więc teraz celem prac Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji jest określenie co, jak i dlaczego należy zrobić w ramach poszerzenia działań ewangelizacyjnych w naszej archidiecezji, w naszych parafiach. Wspólnoty, które już teraz działają na tym polu zauważają potrzebę stworzenia diecezjalnego zespołu ds. nowej ewangelizacji – by przynajmniej raz w roku spotkać się, pomodlić, podejmować wspólne, konkretne działania w jedności modlitwy. W ramach synodalnych prac członkowie Podkomisji zauważają także konieczność współpracy z innymi Komisjami – ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego, ds. Posługi Charytatywnej oraz z Podkomisją ds. Głoszenia Słowa Bożego.

 

Na początku wspomnieliśmy o tym, że w najbliższym czasie także Komisję Główną czeka intensywny czas. Seria spotkań Komisji Głównej rozpocznie się już w styczniu i potrwa mniej więcej do końca kwietnia. W tym czasie wszystkie komisje i podkomisje tematyczne Synodu przedstawią wyniki swoich prac, które zawierać będą następujące kwestie: po pierwsze temat – czym, w ramach zainteresowań danej komisji, Synod powinien się zająć w następnych etapach? Nad którymi obszarami trzeba się głębiej zastanowić? Kolejna kwestia to propozycja konkretnych rozwiązań – duszpasterskich lub organizacyjnych, a na koniec – uzasadnienie wyboru oraz proponowanej zmiany.

Najbliższe spotkanie Komisji Głównej odbędzie się już 28 stycznia br. Będą na nim rozważane kwestie, którymi zajmują się Komisje ds. Posługi Charytatywnej i ds. Kultury.

Prośmy więc o światło Ducha Świętego w intencji pracy wszystkich komisji i podkomisji, przed którymi teraz ważne zadanie szukania praktycznych rozwiązań, które przysłużą się do jeszcze lepszego głoszenia Ewangelii w naszej archidiecezji, a także w intencji Komisji Głównej – która już niedługo rozpoczyna intensywne prace!

 

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.parafiakosztowy.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.