PIERWSZA ROCZNICA SYNODALNYCH PRAC  

Właśnie minął rok od uroczystego rozpoczęcia I etapu prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej. 25 listopada 2012 r., w Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata w katowickiej katedrze wspólnie z ks. abp. Wiktorem Skworcem prosiliśmy Ducha Świętego o przemianę naszych serc i kierownictwo w naszych rodzinach, wspólnotach kościelnych i w całej Archidiecezji.

Przez ten rok staraliśmy się w miarę naszych możliwości na bieżąco relacjonować postępy w pracach synodalnych. Po intensywnym czasie dla nas wszystkich – członków archidiecezji katowickiej – kiedy w ramach konsultacji wypełnialiśmy ankiety i dzieliliśmy się swoim doświadczeniem Kościoła, nadszedł czas na podsumowanie tego wszystkiego przez komisje tematyczne Synodu. Przez najbliższe tygodnie będziemy chcieli przybliżyć Wam pracę wszystkich komisji.

Nie wszystkie parafialne zespoły synodalne miały okazję zapoznać się z pytaniami wszystkich komisji tematycznych, ale dwie z nich zredagowały ankietę skierowaną do wszystkich członków archidiecezji katowickiej. Jedną z nich napisała Komisja ds. Świeckich. Pytania w niej zawarte dotyczyły wielu obszarów naszego życia – nie tylko związanego ze wspólnotą parafialną, ale także kwestii dotyczących naszego zaangażowania społecznego i politycznego. Główną jednak myślą, która została podkreślona przez większość respondentów jest potrzeba odnowienia życia parafialnego. Pragniemy jeszcze wyraźniejszego wyartykułowania tego, że Kościół to nie tylko instytucja, ale – przede wszystkim – żywa wspólnota ludzi. Pragniemy, aby nasze wzajemne relacje – ludzi świeckich z duszpasterzami – były żywe, oparte na zaufaniu, które wyraża się także we wzajemnej współpracy w różnych dziedzinach parafialnego życia.

Rozumienie Kościoła w wymiarze personalnym zostało także podkreślone w ankiecie Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, skierowanej do parafialnych zespołów synodalnych. Chcemy, aby Kościół był naszym domem, miejscem, gdzie zostaniemy wysłuchani, zrozumiani. Tutaj ważna jest rola duszpasterzy – często nagromadzenie obowiązków sprawia, że nie zostaje wiele czasu przeznaczonego na prywatne rozmowy duszpasterskie z parafianami. Duża część respondentów zwróciła uwagę na praktykę tzw. kolęd przedświątecznych, które odbywane są w biegu i rzadko jest czas na dłuższe odwiedziny. Innym ważnym tematem jest kwestia wyjścia do tych, którzy z różnych powodów oddalili się od swojej wspólnoty parafialnej, od Kościoła w ogóle. Troszcząc się o potrzeby tych osób, powinniśmy zastanowić się nad sposobami wychodzenia do nich. Trudno oczekiwać, że dzisiaj – w świecie, w którym żyje się coraz szybciej – ludzie oddaleni od Boga sami zdecydują się na wejście do Kościoła. Dookoła otacza nas tyle impulsów, że często Chrystus schodzi na dalszy plan, jest prawie niedostrzegany – musimy więc podjąć starania, aby wyjść do tych ludzi z konkretną propozycją, pokazać, że Kościół jest miejscem dla każdego. Nad tym, jak to realizować w naszym lokalnym Kościele, zastanawia się Komisja ds. Nowej Ewangelizacji, o której napiszemy w następnych artykułach.

Ostatni rok był niewątpliwie czasem intensywnej pracy – nie tylko w jej formalnym znaczeniu, ale także tej pracy wewnętrznej, która dokonywała się w naszych sercach i umysłach. Stale więc prośmy Ducha Świętego, aby pobudzał do odnowy nas samych i wspólnot, w których działamy. W niedzielę – 24 listopada br., mieliśmy wyjątkową do tego okazję. Ksiądz Arcybiskup zaprosił wszystkich wiernych Archidiecezji, aby przybyli do katowickiej katedry. W samo południe wspólnie podziękowaliśmy za ten wspólnie przeżyty rok i poprosiliśmy Chrystusa, Króla Wszechświata o dalsze łaski i dary Ducha. Na Eucharystię tą szczególnie zaproszenie otrzymały zespoły synodalne – była ona częścią dnia skupienia dla ich członków.  

 

                                                                                                        Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.parafiakosztowy.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.