ANKIETY PRESYNODALNE – ODSŁONA PIERWSZA

W ostatnich tygodniach zostały zakończone prace związane z pierwszym etapem powstawania II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Jeszcze pod koniec sierpnia do wszystkich księży archidiecezji, zgromadzeń zakonnych, ruchów i stowarzyszeń oraz parafialnych rad duszpasterskich zostały wysłane ankiety, które miały pomóc Zespołowi Presynodalnemu w ustaleniu ilości i tematyki poszczególnych komisji synodalnych (właściwie już pomogły, bo zebrania w tej kwestii już się odbyły – będziemy o tym pisać później).

Ankieta podzielona była na pięć części. Pierwsze cztery, stanowiące właściwą część ankiety, to 45 tematów, które podzielone były w zależności od poruszanych zagadnień na:

  • tematy związane z Kościołem jako wspólnotą Ludu Bożego (tożsamość);

  • tematy związane z działalnością ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła (misja) – wymiar ad intra (czyli działalność „wewnątrz”, w odniesieniu do praktykujących członków Kościoła);

  • tematy związane z działalnością ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła (misja) – wymiar ad extra (czyli działalność „na zewnątrz”, w odniesieniu do nieochrzczonych bądź podmiotów zewnętrznych w stosunku do Kościoła katolickiego);

  • tematy związane z Kościołem misterium obecności i działania Trójjedynego Boga (celebracja).

W ostatniej – piątej – części respondenci mogli podzielić się uwagami dotyczącymi zaproponowanych tematów, bądź też podać własne propozycje.

Do każdego pytania można było podać trzy wartości. Najistotniejszą była „ważność”. W skali 0-10 należało określić, jak bardzo ważne jest, by synod zajął się danym zagadnieniem. Kolejna rubryka to „powiązanie”, w której można było wskazać, z którymi tematami należałoby połączyć dane zagadnienie w ramach prac synodalnych. Na końcu, w polu „zasięg”, można było wyrazić opinię, czy dyskusja nad danym tematem powinna być szeroka, ogólnodiecezjalna, obejmująca wszystkich diecezjan, czy też raczej ograniczona do wyspecjalizowanych zespołów.

W pierwszej części, która obejmowała zagadnienia dotyczące tożsamości Kościoła znalazło się czternaście zagadnień dotyczących m.in.: kwestii:

  • duchownych – ich formacji, moralności, dyscypliny, utrzymania, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych;

  • świeckich w Kościele – ich formacji, zaangażowania apostolskiego w życiu parafii, napotykanych trudności i zagrożeń;

  • formacji do prezbiteratu;

  • formacji, integracji w duszpasterstwo itd. ruchów, stowarzyszeń, wspólnot modlitewnych i organizacji kościelnych;

  • sytuacji parafii jako całości – kwestie dotyczące finansowania, zarządzania itd.;

  • szkolnictwa katolickiego.

Kolejne dwadzieścia zagadnień związanych było z działalnością duszpasterską i ewangelizacyjną wewnątrz Kościoła. Znalazły się tam wszystkie tematy dotyczące: 1) głoszenia Słowa Bożego w Kościele; 2) ewangelizacji i nowej ewangelizacji osób ochrzczonych, ale niewierzących, bądź niepraktykujących; 3) katechezy szkolnej i osób dorosłych oraz 4) duszpasterstw – ogólnego, poszczególnych grup wiekowych, specjalnych i specjalistycznych.

Część trzecia to zagadnienia związane z działalnością Kościoła na zewnątrz, takimi jak misje, dialog ekumeniczny i światopoglądowy, ale także współpraca z różnymi organizacjami i władzami świeckimi, placówkami kulturowymi itp.

Ostatnie cztery pytania dotyczyły, z jednej strony, liturgii – jej „jakości”, a także „jakości” formacji osób czynnie w nią zaangażowanych (szafarzy, lektorów, ministrantów, kościelnych, organistów itd.), z drugiej zaś, kwestii dotyczących dziedzictwa kulturowego – muzyki, architektury i sztuki sakralnej.

W następnym artykule zaprezentujemy i opatrzymy komentarzem wyniki ankiet presynodalnych, które już są dostępne, a można je obejrzeć na stronie synodu w dziale „Archiwum”.

Sekretariat Zespołu Presynodalnego

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.parafiakosztowy.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.