II SYNOD ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ – KOLEJNY ETAP KONSULTACJI

 

Właśnie rozpoczął się drugi etap konsultacji w ramach II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Co to w praktyce znaczy? W połowie maja wszystkie zespoły synodalne (parafialne, internetowe, inne) oraz prezbiterzy archidiecezji katowickiej otrzymali do konsultacji materiały pierwszych ośmiu komisji tematycznych Synodu. Zawierają one wstępne, ale już skonkretyzowane propozycje rozwiązań problemów i zagadnień, którymi Synod będzie się zajmował w dalszych pracach. Teraz księża (do 28 czerwca) i zespoły (do 5 lipca) będą mogli wyrazić swoje opinie na temat tych propozycji. Materiały dziesięciu kolejnych komisji zostaną przesłane we wrześniu br. – wtedy odbędzie się druga część tego etapu konsultacji.

Obecnie pytamy o opinie odnośnie do propozycji następujących komisji:

  • Komisji ds. Posługi Charytatywnej

  • Komisji ds. Kultury

  • Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego

  • Komisji ds. Życia Konsekrowanego

  • Komisji ds. Ewangelizacji

  • Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji

  • Komisji ds. Społecznych

  • Komisji ds. Ekonomicznych

Każda z komisji zredagowała swoje postulaty w tabelach, podzielonych na trzy kolumny: tematyka / zagadnienie, propozycja rozwiązania oraz uzasadnienie. Respondenci proszeni są o zapoznanie się z materiałem, a następnie wyrażenie swojej opinii. Nie jest konieczne zgłaszanie uwag do każdego problemu, chodzi raczej o skupienie się na tych zagadnieniach, w odniesieniu do których zespół synodalny czy dany ksiądz rzeczywiście mają coś do powiedzenia. Wszelkie uwagi – na przykład propozycje innych rozwiązań, niż przedstawione w materiałach – będą pomocne dla dalszych prac synodalnych. Obecny etap konsultacji jest ostatnim, w którym swoje opinie o proponowanych zmianach w Archidiecezji może wyrazić tak szerokie grono osób. Tym razem nie dajemy już możliwości wypowiadania się wszystkim diecezjanom – moglibyśmy nie poradzić sobie z przewidywaną ilością odpowiedzi. Jednak jeśli ktoś nie jest członkiem zespołu synodalnego, a chciałby jakoś uczestniczyć w tej fazie konsultacji, może to uczynić kontaktując się czy to z członkami zespołu synodalnego swojej parafii, czy to ze swoimi duszpasterzami.

Opinie zespołów i księży zbierane będą za pośrednictwem strony internetowej, dzięki czemu możliwe będzie bardzo sprawne ich uporządkowanie i przekazanie do odpowiednich komisji tematycznych. Po uwzględnieniu nadesłanych uwag komisje dokonają ostatecznej redakcji projektów rozwiązań, które – po zatwierdzeniu ich przez Księdza Arcybiskupa – będą dyskutowane podczas spotkań plenarnych. Ich początek przewidziany jest na marzec 2015 r. W czasie obrad plenarnych zaproszeni delegaci będą mogli jeszcze zgłaszać poprawki do projektów, a potem głosować nad przyjęciem bądź odrzuceniem zmian – i to będzie ostatnia, główna faza II Synodu. Zakończy się ona wydaniem uchwał synodalnych, które staną się lokalnym prawem kościelnym obowiązującym na terenie archidiecezji katowickiej.

Bardzo prosimy o nieustanną modlitwę za członków zespołów synodalnych i księży, którzy będą dzielić się swoimi opiniami w ramach konsultacji, a także w intencji ks. abp. Wiktora Skworca, członków komisji synodalnych oraz za nas wszystkich – członków archidiecezji katowickiej – o światło Ducha Świętego i łaski potrzebne w wypełnianiu swego powołania.

 

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.parafiakosztowy.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.