PREZENTACJA ZAGADNIEŃ KOMISJI TEMATYCZNYCH –
KOMISJA DS. DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO

 

W niniejszym tekście przybliżymy prace kolejnej, dziewiątej już, komisji synodalnej – ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Ze względu na obszerność problematyki, jaką zajmuje się Komisja, omawianie przygotowanych przez nią zagadnień zajęło całe posiedzenie Komisji Głównej (dotąd były zawsze po dwie komisje w trakcie jednego posiedzenia).

Obszar zainteresowań Komisji można podzielić wg trzech tematów: duszpasterstwo liturgiczne, duszpasterstwo sakramentów i sakramentaliów oraz muzyka i śpiew liturgiczny. Na wiosnę zeszłego roku Komisja poprosiła aż siedem grup respondentów o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ich specyficznej roli liturgicznej: prezbiterów, nadzwyczajnych szafarzy komunii św., animatorów służby liturgicznej, ministrantów, organistów, kościelnych oraz wiernych świeckich reprezentowanych przez parafialne zespoły synodalne. Pytania dotyczyły różnych aspektów życia liturgicznego parafii. Odpowiedzi udzieliło prawie tysiąc respondentów. Ankiety wykazały, że w wielu parafiach bardzo wysoko oceniany jest poziom liturgii, praca nadzwyczajnych szafarzy komunii św. oraz muzyka. Nadal jest jednak sporo do zrobienia – wiele osób odczuwa potrzebę ciszy w liturgii, która znika przez wszechogarniający pośpiech. W wielu parafiach brakuje też wspólnotowego przygotowania niedzielnej mszy św., choć w niektórych parafiach wierni świeccy chętnie angażują się, np. w liturgię słowa.

Oprócz ankiet za pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb Archidiecezji posłużyło synodalne forum internetowe. Prowadzone były na nim bardzo ożywione dyskusje, a internauci wskazali na kilka istotnych problemów, m.in. na popularyzację sakramentaliów czy błogosławieństw domowych, potrzebę pogłębiania formacji liturgicznej świeckich czy możliwość uczestniczenia we mszy św. W języku łacińskim.

Materiału do analizy było bardzo dużo – za co wszyscy członkowie Komisji dziękują, bo świadczy to o dużym zainteresowaniu tematem. Po przeanalizowaniu wszystkich ankiet, dyskusji na forach internetowych, a także innych dokumentów, np. z I Synodu Diecezji Katowickiej, Komisja zredagowała tabelę, w której zamieściła propozycje zaleceń lub zarządzeń do zrealizowania w Archidiecezji. Wspomnimy tylko kilka z nich – wszystkie po wakacjach zostaną poddane pod konsultacje parafialnym zespołom synodalnym.

Obszerną grupę postulatów zajmują te, które dotyczą poszczególnych sakramentów. Niestety często w tej dziedzinie podstawowym problemem jest brak wiedzy o obowiązujących przepisach, a także luki w formacji – nasza świadomość i rozumienie znaków, symboli liturgicznych jest niejednokrotnie niepełna, przez co wiele czynności wykonujemy mechanicznie. Braki te dotyczą zarówno księży, jak i wiernych świeckich – wszyscy musimy wciąż na nowo przypominać sobie o istocie Eucharystii, chrztu, bierzmowania i pozostałych sakramentów. Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego wskazała na kilka często pojawiających się problemów. Np. w przypadku chrztu dziecka w trakcie nauk przedchrzcielnych nie zawsze przypomina się o tym, czym jest godność rodziców chrzestnych – jakie spoczywają na nich obowiązki i jakie w związku z tym obowiązują przepisy dotyczące dopuszczenia do tej funkcji. Przemyślenia wymaga także proces przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Innym ważnym zagadnieniem są obchody Triduum Paschalnego – np. problem czasu procesji rezurekcyjnej. W odniesieniu do zagadnień związanych z formacją liturgiczną prezbiterów i poszczególnych grup wiernych – ministrantów i psałterzystów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy komunii św., kościelnych, pozostałych świeckich – szczególną uwagę zwrócono na potrzebę większego zaangażowania wiernych w przygotowanie i celebrację liturgii, a także na systematyczną formację.

 

Dalsze prace Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego polecamy Państwa modlitwie.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej

 

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.parafiakosztowy.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.