Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w dniu 2 maja 1990 roku i "określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować, kan. §230 i §910 Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyli powołać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej".
Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej są mężczyźni powołani do tej posługi zgodnie z prawem Kościoła. Ich obecność wyraża troskę Kościoła, aby wielki dar Eucharystii mógł z łatwością dotrzeć do każdego wierzącego, w sytuacji gdy szafarze zwyczajni (biskupi, prezbiterzy i diakoni) nie mogą tego uczynić w sposób skuteczny.
Ich zadaniem jest pomoc w rozdzielaniu Komunii Świętej w czasie celebracji eucharystycznej, gdy zachodzi taka konieczność, oraz zaniesienie jej chorym, których stan duchowy jest znany.
Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej ma obowiązek stałej pracy formacyjnej, której celem jest wyróżnianie się dobrym życiem chrześcijańskim, wiarą i obyczajami. Jego zadaniem jest wypracowanie w sobie świadomości, iż udział w liturgii oraz pełniona w zgromadzeniu liturgicznym posługa wypływa z faktu chrzcielnego wszczepienia w misterium Chrystusa i tajemnicę Jego Kościoła.
Spełnianie tej funkcji zobowiązuje do nieustannego pogłębiania przez szafarzy własnej formacji chrześcijańskiej, a zwłaszcza eucharystycznej. Szafarze biorą udział w regularnych spotkaniach modlitewno-formacyjnych, dniach skupienia i rekolekcjach. Poza tym angażują się w działalność apostolską w parafii.
 
Szafarzami w parafii są:
Grzegorz Kubica
Tomasz Wrona
Paweł Gąsiorczyk
Czesław Jochemczyk
Tomasz Loska
Andrzej Olejnik
 
 
 
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.parafiakosztowy.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.