HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
 
-Za ojca Różańca św. uważa się św. Dominika (ok. 1171-1221).
 
-Nazwa „różaniec” wywodzi się ze średniowiecza. Odmawianie Różańca porównywano z ofiarowaniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazwano wieńcem z róż, czyli Różańcem (Rosarium).
 
-Już w XI wieku „Reguła benedyktyńska” nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 razy „Ojcze nasz”, na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.
 
-W XV wieku kształtowała się obecna forma „Zdrowaś Maryjo”. Zatwierdził ją Pius V w 1566r. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. Te dwie modlitwy dały początek Różańcowi.
 
-Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV wieku dzięki dominikaninowi Alanusowi de la Roche (1428-75). To on ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów.
 
-7 października 1571r. w okolicach Lepanto miała miejsce decydująca bitwa morska, w której starły się ze sobą floty chrześcijańska i turecka. Pius V, świadom, Komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.
 
-Papież Klemens XI, rozszerzył święto Matki Bożej Rożańcowej na cały Kościół.
 
-W 1885r. papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!”.
 
-1 września 1883r. Leon XIII, ogłosił encyklikę „Supremi apostolatus officio”, którą zapoczątkował serię encyklik o Różańcu.
 
-W latach przygotowania do Soboru Watykańskiego II Jan XXIII wezwał do modlitwy różańcowej w intencji powodzenia tego wydarzenia w Kościele. 29 września 1961r. wydał list apostolski o Różańcu – „Il religioso convegno”.
 
-Po Soborze Watykańskim II Paweł VI potwierdził, że Różaniec jest modlitwą ewangeliczną. Uczynił to adhortacją apostolską „Marialis cultus” (2 lutego 1974r.).
 
-16 października 2002r. Jan Paweł II opublikował list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, którym ogłosił Rok Różańca Świętego. Dołączył w nim do modlitwy różańcowej tajemnice światła.  
 
Oprac. ks.Mariusz Frukacz  
 
 
raniec
 
Odmawiając Różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii. Nie tylko rozważamy postawę Jezusa i Maryi, ale staramy się naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryji bardziej niż kiedykolwiek przedtem.  
 
Jak odmawiać różaniec?
Na samym początku należy uczynić znak Krzyża Świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
Na trzech kolejnych Zdrowaś Maryjo (3x). Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadzieji i miłości.
Kolejny paciorek to modlitwa Chwała Ojcu.
Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz (1x), Zdrowaś Maryjo (10x), Chwała Ojcu (1x).  
 
Tajemnice RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Tajemnice Radosne – odmawiamy w poniedziałki i soboty
Tajemnice Światła – odmawiamy w czwartki
Tajemnice Bolesne – odmawiamy we wtorki i piatki
Tajemnice Chwalebne – odmawiamy w środy i niedziele  
 
 
Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego.  
 
Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej Maryji. Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych.  
 
W naszej parafii Żywy Różaniec powołany został do życia w 1993 roku z incjatywy ks. proboszcza Jana Michalskiego zachęconego sugestiami parafialnych grup spotykających się w MOKiS “Trójkat” w Kosztowach. Wtedy powstało 11 Róż żeńskich i 3 Róże męskie. W 2006 roku podczas Misji Świętch w naszej parafii zostają zawiązane następne Róże Różańcowe: 3 żeńskie i 3 męskie. Od sierpnia 2009 do lutego 2015 roku opiekunem duchowym Żywego Różańca był ks. proboszcz Andrzej Słabkowski. Od marca 2015 roku opiekunem duchowym jest ks. proboszcz Jan Sołtysik.
 
Obecnie w parafii codziennie modli się 20 Róż Różańcowych czyli 400 osób.
 
Codziennie przed każdą Mszą Świętą odmawiamy jest różaniec.
 
W pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest Msza Święta za żywych i zmarłych członków Różańca.
 
Po śmierci członka Róży odprawiana jest w jego intencji Msza Święta.  
 
Bardzo często zmarłego członka Różańca zastępuje w Róży członek jego rodziny.  
 
 
Zachęcamy wszystkich do CODZIENNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ  
 
 
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami odpustu, osiem razy w roku, mianowicie:
-w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
-Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
-Ofiarowania Pańskiego (2 II),
-Zwiastowania Najświętrzej Maryi Panny (25 III),
-Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
-Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
-w święto Królowej Różańca Świętego (w naszej parafii w pierwszą niedzielę października),
-Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.parafiakosztowy.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.