• Drukuj

W dzisiejszych czasach dzieci coraz częściej ograniczają swoje zainteresowania do gier komputerowych, telewizji i internetu. Próbą zmiany zainteresowań jest utworzenie przy parafii kółka modelarskiego. Na kółku modelarskim dzieci spędzają czas wolny w sposób twórczy, pobudzają swoją wyobraźnię, kreatywność, zręczność i sprawność manualną, poszerzają zakres swoich umiejętności, uczą się koncentracji i planowanego działania.

W zajęciach obecnie bierze udział 10 dzieci podzielonych na dwie grupy.

Grupa 1: Szymon J., Tymon B., Milena O., Monika M., Jan R.

Grupa 2:  Mateusz B., Kinga G., Franciszek K., Katarzyna J., Konrad S.

 prace5prace2 latawce1prace8

prace4